Referencer

Dansk Eternitfabrik
Ålborg
1981
30 kW
mobil anlæg
Cement/asbest produktion Rengøring flyveaske, div. områder
Superfos A/S
Nørresundby
1981
30 kW
fast anlæg
Kunstgødning
Rengøring div. områder
Rørsystem 400 m.
Superfos A/S
Fredericia
1982
30 kW
mobil anlæg
Kunstgødning
Rengøring div. områder
Rørsystem 400 m.
Forbrændingsanlæg
Århus N
1983
55 kW
mobil anlæg
Affaldsforbrænding Rensning af ovne og røggaskanaler
I/S Amager Forbrænding
København
1983
30 kW
fast anlæg
Affaldsforbrænding
Rengøring div. områder
Rørsystem 500 m.
Superfos A/S
Fredericia
1983
30 kW
fast anlæg
Kunstgødning
Rengøring div. områder
Rørsystem 350 m.
Superfos A/S
Fredericia
1984
45 kW
fast anlæg
NPK-gødning
Rengøring div. områder
Rørsystem 350 m.
Kyndbyværket
Jægerspris
1984
45 kW
mobil anlæg
Kulkraftværk Rensning af kedler, alm rengøring.
I/S Kara
Roskilde
1985
45 kW
mobil anlæg
Affaldsforbrænding Rensning af ovne, rengøring m. m.
Superfos A/S
Fredericia
1985 45 KW fast anlæg SUP- fabrik
Rengøring div. områder
Rørsystem 495 m.
Enstedværket
Aabenraa
1985
45 kW
mobil anlæg
Kulkraftværk
Rengøring ved kultransportbånd
Rørrsystem 1.400 m.
Superfos A/S
Fredericia
1985
30 kW
mobil anlæg
Kunstgødning Rengøring div. områder
Superfos A/S
Fredericia
1986
45 kW
fast anlæg
PK- fabrik
Rengøring div. områder
Rørsystem 400 m.
B & W Alpha- Diesel
Frederikshavn
1986
30 kW
mobil anlæg
Jernstøberi Rengøring div. områder
Enstedværket Aabenraa 1987
45 kW
mobil anlæg
Kulkraftværk Rengøring flyveaske og kulstøv
Rockwool A/S
Hedehusene
1987
55 kW
fast anlæg
Stenuld
Rengøring div. områder
Rørsystem 750 m.
Rockwool A/S
Ø. Doense,
Hobro
1988
55 kW
fast anlæg
Stenuld
Rengøring div. områder
Rørsystem 1500 m.
Rockwool A/S
Vamdrup
1988
55 kW
fast anlæg
Stenuld
Rengøring div. områder
Rørsystem 1450 m.
Midtkraft,
Studstrupværket
Studstrup
1988
55 kW
fast anlæg
Kulkraftværk
Rengøring kalktransportbånd, div. områder
Rørsystem 2200 m.
I/S Amager Forbrænding
København
1989 Filter- container Affaldsforbrænding
Afsvovlingsanlæg
Rørsystem 160 m.
I/S Fynsværket
Odense
1989
75 kW
fast anlæg
Kulkraftværk Rengøring div. områder, flyveaske, kalk
I/S Fynsværket
Odense
1990
55 kW
fast anlæg
Kulkraftværk Rengøring div. områder, kulstøv
I/S Vestkraft Esbjerg 1991
75 kW
fast anlæg
Kulkraftværk Afsvovlingsanlæg kalk og flyveaske
I/S Vestkraft
Esbjerg
1991
55 kW
mobil anlæg
Kulkraftværk
Kultransportanlæg
aske og kalksilo
80% vacuumanlæg
Kemira Danmark
Fredericia
1991
30 kW
mobil anlæg
Kunstgødning Rengøring div. områder
Kemira Danmark
Fredericia
1991
30 kW
mobil anlæg
Kunstgødning Rengøring div. områder
Novopan Træindustri
Pindstrup
1992
30 kW
fast anlæg
Spånpladefabrik Rengøring div. områder, træstøv produktionsline
Rockwool A/S
Hedehusene
1992
55 kW
fast anlæg
Stenuld Rengøring div. områder, fuldforpakning

 

Dansk Salt I/S
Mariager
1992
37 kW
fast anlæg
Salt
Rengøring pakkeri
Rørsystem 600m.
I/S Fynsværket
Odense
1993
55 kW
mobil anlæg
Kulkraftværk
Kultransportanlæg
80% vacuumanlæg
I/S Vestkraft
Esbjerg
1993
55 kW
mobil anlæg
Kulkraftværk
Kultransportanlæg
flyveaske, kalk
80% vacuumanlæg
Rockfon A/S
Hedehusene
1994
22 kW
fast anlæg
Stenuld Rengøring div. områder pladeproduktion
Kemira Danmark
Nørresundby
1994
37 kW
fast anlæg
Kunstgødning Rengøring div. områder
Dansk Eternitfabrik A/S
Aalborg
1994
30 kW
fast anlæg
Farveri Rengøring farvepigmenter o. lign.
Rockfon A/S
Hedehusene
1994
30 kW
fast anlæg
Stenuld Rengøring div. områder pladeproduktion
Sønderjyllands Højspændingsværk
Aabenraa
1996
45 kW
fast anlæg
Kulkraftværk
Rengøring kedelhus, denox anlæg
Rørsystem 1200 m. 
Sønderjyllands Højspændingsværk
Aabenraa
1996
45 kW
fast anlæg
Kulkraftværk Rengøring røggasrensningsanlæg
I/S Fynsværket
Odense
1996
45 kW
fast anlæg
Affaldsforbrænding Rengøring div. områder
I/S Skærbækværket
Fredericia
1996
45 kW
fast anlæg
Naturgaskraftværk Rengøring div. områder kedelhus
MD Foods
Vrinners
1996
13 kW
fast anlæg
Ostemejeri Afsugning af dekorationsmateriale pakkelinie
Rockwool A/S
Ø. Doense
Hobro
1997
45 kW
fast anlæg
Stenstøv Rengøring briketfabrik
Vendsysselværket
Vodskov
1997
2 x 45 kW
fast anlæg
Kulkraftværk Rengøring kulbehandling, kedelbygning
Vendsysselværket
Vodskov
1998
45 kW
mobil anlæg
Kulkraftværk Rengøring kultransportanlæg
Rockwool A/S
Vamdrup
1999
45 kW
fast anlæg
Stenstøv Rengøring charcering og briketfabrik(frekvensstyret anlæg)
Kraftvarmeanlæg Århus Nord
Århus
1999 2 stk. forudskiller cykloner Slagge Rengøring slaggekælder
Kraftvarmeanlæg
Århus Nord
Århus
2000
30 kW
fast anlæg
Affaldssortering
Rengøring sorteringsanlæg papfibre
Røranlæg 120 m. 
Danisco Sugar
Nakskov Sukkerfabrik
Nakskov
2000
55 kW
fast anlæg 
Sukker Rengøring af pakkeri og silo
Dansk Eternitfabrik A/S
Aalborg
2000 forudskiller Cement- fiberplader
Rengøring af produktionslinier
Rørsystem 600 m.
Kraftvarmeanlæg Århus Nord
Århus
2001 forudskiller BIG-BAG anlæg Slagge, flyveaske Rengøring salggekælder
Elsam A/S
Måbjergværket
Holstebro
2001
30 kW
fast anlæg
El-kraftværk Rengøring div. områder og flisanlæg
Rockwool A/S
Vamdrup
2002
Filterhus
BEAS 11-SPG
Stenuld Rengøring produktionslinier
Elsam A/S
Herningværket
Herning
2002
75 kW
Kraftvarmeværk Rengøring div. områder træflis
Elsam Kraft
Fynsværket
2003 3 stk fliterudskiller til BIG-BAG ombygnin g af eksisterende filter til BIG-BAG Kulkraftværk  
 Akso-Nobel Salt  2004  18 kW fast anlæg Produktion af kemisk rent salt Ejektorsug fra filter, div. rengøring
Elsam Kraft A/S
Vendsysselværket
2005  55 kW mobil anlæg Kulkraftværk Div. rengøring, materialetransport
Odense kraftvarmeværk 2006 Ombygning af filter til BIG-BAG Affalds forbrændingsanlæg  
Vattenfall A/S
Amagerværket
2006
 45 kW fast anlæg frekvensstyret 
Kraftvarmeværk Nødtømning af bloksiloer, rengøring 
Dong Energy
Studstrupværket
2007 4 stk, Forudskillere Kulkraftværk  
Odense kraft/varme 2008 55 kW anlæg frekvensstyret Affaldsforbrænding rengøring på anlæg
Mårbjergværket 2008 55 kW anlæg Kul/bio kraftværk Rengøring i kedelbygning m.mere
Dong Energy
Studstrupværket
2009 2 nye anlæg 75 kW med filtercontainere frekvensstyret Kul/halm kraftværk Rengøring i kedelbygniger
Inbicon Kalundborg 2009 55 kW anlæg til deponering i container Bioetanol demonstrationsanlæg Rengørnig af anlæg og lastbiler
Vattenfall Fynsværket 2010 90 kW anlæg med 3 filterenheder frekvensstyret Halmfyret blok 8 Rengøring af anlægget og lastbiler
Vattenfall Nordjyllandsværket 2011 55 kW mobilt anlæg Kul/bio kraftværk Div. rengøring
Dong Herningværket 2012 90 kW anlæg med BIG-BAG filter frekvensstyret Kul/flis kraftværk Rengøring i kedelbygning